ЗВАНИЧНО ПРЕДСТАВЉЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ РАФТИНГ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Događaji / Ekologija / Univerzitetski rafting

Дана 30.09. текуће године на Факултету спорта и физичког васпитања
Универзитета у Београду, кандидат Антоније Пицајкић, професор спорта и физичког
васпитања, јавно је бранио, пред присутном публиком, мастер рад са темом:
”Предлог стратегије, организације и календара активности Комисије за
екологију Рафтинг асоцијације Србије”.
Рад је презентован пред комисијом за преглед и одбрану у следећем саставу:
- др Жељко Рајковић, Ванредни Професор – ментор,
- др Владимир Милетић, доцент – члан и
- др Дарко Митровић, Ванредни Професор – члан.
Кандидат је у раду представио детаљни план који би се у наредних неколико
година развијао са јасним циљем усмереним на поступке за очување речних
екосистема и приобаља на територији Републике Србије, сагледан кроз призму
рафтинга. Комисија је позитивно оценила детаљно презентован рад, који ће
несумњиво послужити као елаборат за планирану мисију. Поред тога што је Комисија
са својим наставничким компетенцијама оценила писани ради и одбрану са највишом
оценом, требало би се нагласити да су сва три њена члана активни учесници у
креирању будуће ”политике” Националне рафтинг асоцијације.
Професор Митровић је у функцији Председника Извршног одбора Рафтинг
асоцијације, дао своје мишљење у вези њеног рада и рада Комисије. Професор
Рајковић и доцент Милетић, као редовни чланови више комисија РАС-а, прикључили
су се Митровићевим коментарима и сложили се са констатацијом о високој употребној
вредности изложеног рада Антонија Пицајкића, сада већ мастера спорта и физичког
васпитања.
Др Милетић је поред чланства у комисији Националне асоцијације, имао
прилику да искаже своје мишљење и као члан Комитета за одрживост и конзервацију
река Интернационалне рафтинг федерације (IRF – Sustainability Committee) и тиме
дискусију на овој званичној одбрани подигне на међународни ниво.
На самом крају ове конструктивне дискусије, Антоније Пицајкић, MSc је позван
као стручњак из конкретне области да се својим идејама и енергијом придружи
чланству Рафтинг асоцијацији Србије и узме своје активно учешће у њеном будућем
раду и развоју, што је позвани званично и потврдио. У скоријој будућности очекујемо
да активностима клуба из Пожеге Антоније обогати рад РАС-а.