Rafting asocijacija Srbije

Rafting asocijacija Srbije - RAS

Adresa : Dragoljuba Savića 228, 31330 Priboj

Web sajt : www.raft.rs

e-mail : info@raft.rs

telefon : +381649149393  

              +38163211648

matični broj : 28716222

poreski identifikacioni broj : 111212575

tekući račun : 205-267082-62

 

Rafting Asocijacija Srbije je osnovana u Priboju 07. jula 2018 godine.

Na osnivačkoj skupštini RAS, održanoj 07. jula 2018, kao i na Memorijalnom IRF Euro-kupu u raftingu "Aleksa Kojadinović", održanom 07-08.jula u Priboju, učestvovali su predstavnici i rafting timovi 15 klubova iz Republike Srbije.

Rafting Asocijacija Srbije u svoje članstvo okuplja i poziva sve rafting klubove iz Republike Srbije u cilju ostvarivanja opšteg interesa za razvoj rafting sporta u Republici Srbiji.

 

Članovi RAS

 

Rukovodstvo RAS