Potencijali reke Lima za razvoj nautičkog turizma (2017)

Bezbednost na vodi / Ekologija / Reke / Turizam

Jedan od radova na Internacionalnoj naučnoj konferenciji iz oblasti nautike 2017 je bio "Potencijali reke Lima za razoj nautičkog turizma". U prilogu je prezentacija u pdf formatu na srpskom i engleskom jeziku. 

Dokumenta: