Lista zabranjenih doping sredstava i metoda za 2021. godinu

Takmičenje

Svetska anti-doping agencija (WADA), objavila je novu zabranjenu listu koja stupa na snagu 1.januara 2021.

Antidoping agencija Republike Srbije je 22. decembra objavila zabranjenu listu prevedenu na srpski jezik.

Lista i kompletna vest su dostupne na sajtu ADAS-a :

http://www.adas.org.rs/vesti/2020/12/25/lista-zabranjenih-doping-sredstava-i-metoda-za-2021-godinu/

 

Dokumenta: