Šta je rafting (splavarenje)?

Reke

Rafting (engl. Rafting) na engleskom jeziku se može prevesti kao "splavarenje divljim vodama" u srpskom jeziku da bi se terminu splavarenje dodao elemenat nadmetanja, takmičenja. Splavarenje u srpskom jeziku se odnosi na transport drvene građe rekama Tarom , Drinom, Limom i drugim planinskim rekama iz ranijih vremena.

Rafting je sport koji se sastoji u nadmetanju timova u profesionalnim takmičarskim čamcima sa 4 do 6 članova, a takmiči se u 3 discipline: slalomu, sprintu i spustu. Praktikuje na rekama 3. klase (prema međunarodnoj klasifikaciji).

Svetska Rafting Federacija (IRF) je osnovana 1997. godine. Prvo svetsko prvenstvo u raftingu je održano 1998. godine.

Rezultati svih trka u raftingu pod okriljem IRF-a

Rafting u Srbiji je takmičarski sport od 2006. godine.

Klasifikacija reka

Klasa I : Lako. Brza voda s malim talasima. Povremene prepreke, sve uočljive i lagane za izbegavanje. Opasnost za plivače je mala, a samospašavanje jednostavno.

Klasa II : Za početnike. Ravni brzaci sa širokim, čistim kanalima koji su lako uočljivi bez izviđanja. Povremeni manevri mogu biti potrebni, ali stene i talasi srednje veličine su lako prolazni za istrenirane veslače. Plivači se retko povređuju, a asistencija grupe prilikom spašavanja takođe je retko potrebna.

Klasa III : Srednje. Brzaci s umerenim, neujednačenim talasima koji mogu biti komplikovani za izbegavanje, a mogu i poplaviti otvoreni kanu. Kompleksni manevri u brzoj struji i dobra kontrola čamca u uskim prolazima ili oko grebena često su potrebni. Veliki talasi i opasne prepreke mogu biti prisutni, ali se lako mogu izbeći. Na velikim rekama možemo naići na jake kontratokove i moćne struje. Na nepreglednim delovima preporučljivo je izviđanje naročito, ako taj deo prolazimo prvi put. Povrede kod plivača su retke, a samospašavanje lako. Asistencija grupe je potrebna, ako želimo izbeći duže plivanje.

Klasa IV : Napredno. Intenzivni, mocni, ali predvidljivi brzaci koji zahtevaju precizno upravljanje plovilom u turbulentnoj vodi. Možemo naići na talase koje ne možemo izbeći, bukove ili zakrčene prolaze koji zahtevaju brze manevre pod pritiskom. Pouzdan kontratok može biti potreban za početni manevar, izviđanje ili odmor. Brzaci mogu biti opasni, i zahtevaju uvežbanu posadu koja je sposobna da izvede potrebne radnje i komplikovane manevre. Izviđanje za prvo spuštanje ponekad je neophodno. Rizik od povreda za plivače kreće se od umerenog do visokog, a uslovi u vodi samospašavanje mogu uciniti vrlo teškim. Asistencija grupe pri spašavanju često je potrebna i zahteva uvežbavanje.

Klasa V : Eksperti. Izrazito dugi, zakrceni ili veoma silni brzaci koji izlažu veslača nadprosečnoj opasnosti. Padovi mogu imati velike nezaobilazne bukove i talase, ili strme prolaze s komplikovanom i zahtevnom rutom. Brzaci mogu biti vrlo dugi izmedu mirnih delova, pa zahtevaju visok nivo telesne pripremljenosti. Postojeći kontratokovi mogu biti mali, turbulentni ili teško dostupni. Klasa V 10 sve ove faktore može kombinovati na vrlo kratkom razmaku. Izviđanje je neophodno, ali često teško izvodljivo. Plivanje je opasno, a spašavanje teško i za profesionalce. Adekvatna oprema, iskustvo i izvežbane veštine spašavanja vrlo su bitni za preživljavanje.

Klasa VI : Ekstremno. Jedan stepen teže i komplikovanije od klase V. Ovakve deonice opisuju se kao ekstremno teške, nepredvidljive i opasne. Posledice grešaka su teške, a spašavanje može biti nemoguće. Samo za timove eksperata i to na povoljnom vodostaju, posle detaljnjog ispitivanja i preduzimanja svih mera opreza. Ova klasa ne uključuje padove koji su stalno neprolazni, ali može uključivati brzake koji su samo povremeno prolazni. Plivanje je veoma opasno, a spašavanje teško i za profesionalce. Adekvatna oprema, iskustvo i izvežbane veštine spašavanja vrlo su bitni za preživljavanje.

Svaka od ovih klasa može biti označena plusom ili minusom. Tako je klasa III+ nešto teža od klase III , a klasa IV- nešto lakša od klase IV. Uz ovu postoji još preciznija podela kod svrstavanja klase V. Ta klasa je podeljena od V 1 (lagana klasa V) do V 10 (ekstremno teška). Kod klase V i VI, posledice loše procene mogu biti katastrofalne, uspeh i ne uspeh često uticu na opstanak!!!

Potrebno je zapamtiti da su svi pokušaji klasifikacije pomalo subjektivni i da odluku o tome za šta smo spremni trebamo doneti sami.