Rukovodstvo

Rafting Asocijacija Srbije

Dragoljuba Savića 228

31330 Priboj

telefon +381649149393

           +38163211648

e-mail : info@raft.rs

 

Predsednik RAS :

Dejan Puzović

 

Potpredsednik RAS :

Dušan Jokić

 

Izvršni odbor RAS :

Vladan Vukomanović (predsednik IO), Branislav Barašević, Zoran Vojinović, Branislav Divac, Nenad Miković, Filip Lalić, mr Miloš Petrović, Miloš Đurđević, Dragoljub Simović

 

Nadzorni odbor :

Mileta Ranković, Katarina Velović, Nebojša Milojević

 

Sudijska Komisija :

Doc. dr Željko Rajković, Jasmina Marčok, Dušan Bojović

 

Disciplinska komisija :

Doc. dr Miloš Marković,                          ,

 

Komisija za licenciranje trenera

Van. prof. dr Darko Mitrović, doc. dr Željko Rajković, mr Miloš Petrović

 

Takmičarska komisija :

Doc. dr Željko Rajković, Nenad Miković, Uroš Puzović

 

Komisija za rafting turizam :

Dušan Jokić, Nenad Miković, Zoran Vojinović

 

Komisija za ekologiju :

Mr Zorica Davidović, doc. dr Vladimir Miletić, Nataša Milivojević, Dragoljub Simović, Stefan Reković

 

Komisija za sportski i rekreativni rafting osoba sa posebnim potrebama : 

Slaviša Janjušević, Ljubiša Borižoski, Siniša Bukomir

 

Komisija za odnose sa javnošću i rad sa medijima :

Goran Reković, Marijana Caran, Ilija Petrović

 

Komisija za promociju sportskog i rekreativnog raftinga među mladima :

Amel Kurbegović, Dejana Stojić, Branko Kašerić, Jasmina Marčok

 

Komisija za univerzitetski rafting :

Doc. dr Željko Rajković - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, doc. dr Mladen Furtula - Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, doc. dr Nikola Stojanović - FSFV Niš, dr Dragan Strelić - Vojna Akademija, mr Marko Gušić - FSFV Novi Sad, Omer Spirtović - FSFV Novi Pazar, van. prof. dr Dragan Toskić - FSFV Leposavić