Rukovodstvo

Rafting Asocijacija Srbije

Dragoljuba Savića 228

31330 Priboj

telefon +381649149393

           +38163211648

e-mail : info@raft.rs

 

Predsednik RAS :

Dejan Puzović

 

Potpredsednik RAS :

Dušan Jokić

 

Izvršni odbor RAS :

1. prof.dr Darko Mitrović – Univerzitet u Beogradu – predsednik izvršnog odbora
2. prof dr Hadži Miloš Vidaković - Ivanjica, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Fakultet za sport I fizičko vaspitanje - član
3. Viši predavač dr Nebojša Jotov iz Dimitrovgrada, Visoka Sportska I Zdravstvena Škola Beograd - član
4. Dr Miloš Maletić, specijalista sportske medicine, Zavod za sport I medicine sporta Republike Srbije - član
5. Doc dr Svetislav Šoškić, Kapetan Bojnog broda, Univerzitet Odbrane, Vojna Akademija - član
6. Dr Dejan Gavrilović, Škola za brodarstvo brodogradnju I hidrogradnju Beograd.
7. Doc, dr Vladimir Miletić, Univerzitet u Beogradu - član
8. Aleksa Novaković, professor fizičke culture I vaspitanja, Priboj - član
9. Baranac Duško, dipl. inženjer Geodezije, Priboj - član.

 

Nadzorni odbor :

Mileta Ranković, Katarina Velović, Nebojša Milojević

 

Sudijska Komisija :

Doc. dr Željko Rajković, Jasmina Marčok, Dušan Bojović

 

Disciplinska komisija :

Doc. dr Miloš Marković,                          ,

 

Komisija za licenciranje trenera

prof. dr Darko Mitrović, doc. dr Željko Rajković, mr Miloš Petrović

 

Takmičarska komisija :

Doc. dr Željko Rajković, Nenad Miković, Uroš Puzović

 

Komisija za rafting turizam :

Dušan Jokić, Nenad Miković, Zoran Vojinović

 

Komisija za ekologiju :

Mr Zorica Davidović, doc. dr Vladimir Miletić, Nataša Milivojević, Dragoljub Simović, Stefan Reković

 

Komisija za sportski i rekreativni rafting osoba sa posebnim potrebama : 

Slaviša Janjušević, Ljubiša Borižoski, Siniša Bukomir

 

Komisija za odnose sa javnošću i rad sa medijima :

Goran Reković, Marijana Caran, Ilija Petrović

 

Komisija za promociju sportskog i rekreativnog raftinga među mladima :

Amel Kurbegović, Dejana Stojić, Branko Kašerić, Jasmina Marčok

 

Komisija za univerzitetski rafting :

Doc. dr Željko Rajković - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu,

Doc. dr Mladen Furtula - Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Doc. dr Nikola Stojanović - FSFV Niš,

dr Dragan Strelić - Vojna Akademija,

mr Marko Gušić - FSFV Novi Sad, 

Omer Spirtović - FSFV Novi Pazar, 

van. prof. dr Dragan Toskić - FSFV Leposavić

 

Komisija za rekreativni rafting :

Dejan Jovanović, Darko Vasić, dr Nebojša Jotov, Doc. dr Vladimir Miletić

 

Komisija za reagovanje u vanrednim situacijama :

Aleksandar Žiropađa vatrogasac-spasilac - Sektor za vanredne situacije MUP Republike Srbije, 

Redovni profesor dr Boban Milojković Kriminalističko-policijski Univerzitet - Beograd,  

Potpukovnik Milenko Savić neurohirurg, Vojno medicinska Akademija, Beograd,

Potpukovnik Milorad Marković, Žandarmerija MUP Republike Srbije,

Kapetan fregate Docent dr Svetislav Šoškić, Vojna Akademija, Univerziteta Odbrane, Beograd,

mr Nenad Čukanović, Bezbednosno informativna agencija, Beograd,

Docent dr Željko Rajković, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu,

Docent dr Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu