ПРЕДСТАВНИК „КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ – РАФТИНГ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ“ ДР ВЛАДИМИР МИЛЕТИЋ, ПРЕДАВАЧ НА ЕКОЛОШКОМ САВЕТОВАЊУ У ПЕРУЋЦУ

Ekologija / Reke

ПРЕДСТАВНИК „КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ – РАФТИНГ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ“

ДР ВЛАДИМИР МИЛЕТИЋ, ПРЕДАВАЧ НА ЕКОЛОШКОМ САВЕТОВАЊУ У ПЕРУЋЦУ

 

У периоду од 15. до 17. октобра текуће године у Хотелу “Језеро” у месту Перућац на реци Дрини, одржано је саветовање на тему “Еколошко рекреативни кампови у функцији заштите природних ресурса”. Скуп је одржан под покровитељством институција Асоцијација ”Спорт за све” из Београда, Министарства заштите животне средине Републике Србије и Националног парка ”Тара”.

 

На саветовању је присуствовало близу 30 представника градова из целе Србије. За три дана боравка на терену одржано је неколико значајних акција дефинисаних програмом саветовања које су обухватиле:

 • теоријска предавања са дискусијом;
 • полудневни излет бродом од ХЕ ”Бајина Башта” до места Џанићи на Перућачком језеру;
 • акцију санитарне обраде приобаља у дужини од пар стотина метара у висини објекта хидро електране и
 • посету представништва ЈП Национални парк ”Тара” у Бајиној Башти.

 

Теме реализованих предавања одржаних у поменутих два дана саветовања биле су разноврсне и тицале су се искључиво заштите животне средине:

 • Еколошко рекреативни камп Перућацпрвих 20 година

Петар Стакић, професор, Асоцијација ”Спорт за све”, Београд;

 • НП Тара–заштита природних богатстава

Ранко Милановић, ЈП Национални парк ”Тара”, Бајина Башта;

 • Рекреативни програми у природи у функцији екологије

Доцент др Владимир Милетић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду;

 • Заштита животне средине у пракси приликом организовања кампова и других активности

Игор Јездимировић, Инжењери заштите животне средине;

 • Основи еколошке стратегије Републике Србије

Сара Павков, Министарство заштите животне средине Републике Србије;

 • Спорт, рекреација и екологијакроз континуирану едукацијуСачувајмо природу

проф др Зоран Машић, Факултет за спорт – Унион

 • Зелени свет Таре–од деце до старијих

Миодраг Петровић, ренџер у пензији.

 

Саветовање је било и више него успешно, при чему је донето доста закључака који упућују на неизоставан синергистички приступ више организација укључених у пројекте којима је циљ интеграција екологије у широку област спорта и рекреације.

Треба неизоставно напоменути да је на саветовању са поносом представљена методологија рада Комисије за екологију Рафтинг асоцијације Србије, што је уједно и препорука другим спортским организацијама, чија је обавеза да поред примарне делатности, воде бригу о животној средини у којој иначе реализују своје програме. Такође укратко је представљен еколошки пројекат једног од чланова РАС-а, Спортског удружења Pro OUTDOOR Team из Београда, под кодним називом”ЕКОД – Програми заштите животне средине” који ће у будућности представљати посебан метод приступа решавања еколошких проблема у широкој области физичке културе.