Master rad sa tematikom raftinga i drugih veslačkih aktivnosti u okvirima obrazovnog programa Srednje brodarske škole

Univerzitetski rafting

МАСТЕР РАД СА ТЕМАТИКОМ РАФТИНГА И ДРУГИХ ВЕСЛАЧКИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРИМА ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА СРЕДЊЕ БРОДАРСКЕ ШКОЛЕ

 

На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 16.07.2020. године у 12:00 сати одбрањен је мастер рад кандидата Срећка Палежевића са темом ”Предлог иновативног програма наставе веслања у Школи за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду”.

Мастер рад представља велики стручни допринос веслачким спортовима и самој институцији на којој би према иновацијама Палежевића требало да се апликују све представљене веслачке дисциплине. Због специфичне природе посла свих излазних стручних профила за које Бродарска школа едукује своје ученике, веслачке активности су неизоставни сегмент професионалног деловања. Ове активности на жалост, своде се тренутно на свега неколико часова веслања у народним облицима пловила. Иновативни програм бави се хронолошки успостављеним веслачким активностима током целе школске године од самог почетка школовања у Бродарској школи па до њеног завршетка и то за све њене ученике без обзира на њихову уску специјализацију. Програм подразумева и учешће у такмичењима која би била контрола усвојеног градива са практичне наставе али и промоција школе у спортком смислу.  

Срећко Палежевић као бивши ученик Бродарске школе увидео је недостатке актуелног школовања и својим иновативним решењем дао је предлог да се у програм унесе: академско веслање, рафтинг, веслање у Змајевом чамцу, туристичком кајаку и кануу и усправно веслање на дасци. 

Идеја је да предложени програм у скоријој будућности заживи у пракси у школи са дугом традицијом школовања стручњака за послове хидроградње, бродоградње и пловидбе. Обзиром да је по новом програму планиран значајан број часова рафтинга подразумева се логична сарадња са Рафтинг асоцијацијом Србије. Овај пример требао би да послужи осталим Гранским спортским савезима и асоцијацијама који се баве веслачким активностима ако га препознају.

 

Мастер рад успешно је одбрањен пред комисијом у саставу: др Жељко Рајковић, доцент, др Дарко Митровић, ванредни професор и др Владимир Милетић, доцент. Чланови комисије за преглед и одбрану мастер рада су и актуелни чланови неколико Комисија Рафтинг асоцијације Србије.