ПРОМОЦИЈА НОВИХ СТРУЧЊАКА ИЗ ОБЛАСТИ ВЕСЛАЧКИХ СПОРТОВА НА ”ФИНАЛНОМ” ИСПИТУ БЕОГРАДСКОГ ДИФ-А

Događaji / Univerzitetski rafting

На Катедри веслачких спортова, Факултета спорта и физичког васпитања
Универзитета у Београду, током целог месеца септембра, школске 2021/22. године
било је прилике да се шира јавност упозна са актуелностима у струци кроз неколицину
успешно одбрањених завршних радова. Овим је покренут један ”талас” који ће са
собом понети значај сваке изложене теме. Посебно важна чињеница је да су сви
кандидати имали прилику да буду под мониторингом стручне комисије наставника
овог предмета.
Њихове теме настале су као продукт дугогодишње специјализације али и жеље
за будућим усмерењем према води и веслачким активностима.
Избор одбрањених тема је преширок и као такав има простора за различите водне
спортове. Свакако Рафтинг асоцијација Србије као матична институција преузима
један сегмент овог простора у коме су стасали нови, млади стручњаци спремни да свој
будући професионални ангажман пренесу на воду. Теме које су биле обрађене и
одбрањене на Катедри веслања су:

 ”Развој такмичарских дисцлиплина у кану спринту на олимпијским
играма и светским првенствима” – Марта Вучићевић;
 ”Улога рафтинг клубова у Србији у ванредним ситуацијама“ – Маријана
Лазовић;
 ”Предлог мера за унапређење организације међународне спортско
рекреативне Лимско - Дринско - Савске кајак - кану и веслачке регате“ –
Ивана Драгутиновић;
 ”Утицај темпа веслања и пређене дистанце по завеслају на брзину
кретања посаде у различитим дисциплинама на Светском првенству за
јуниоре у веслању 2022.године” – Нађа Илић;
 ”Разлози напуштања веслања у кадетском и јуниорском узрасту” –
Милица Водогаз и
 ”Рад са веслачима почетницима у школи веслања” – Марко Ристић.
Сви радови горе наведених стручњака, после завршене одбране доступни су за јавност
и могу се преузимати са линкова Библиотеке Факултета спорта и физичког васпитања
Универзитета у Београду. Доступност овим радовима отвара приступ образовној
литератури.