Časopis "Povratak prirodi" - poziv za saradnju

Ekologija / Reke

Pozivamo,

Svе potencijalnе čitaocе koji mogu pronaći svoje interesovanje u nekom od ponuđenih tekstova iz različitih oblasti usko vezanih za Prirodu i Aktivnosti u prirodi. Zainteresovani imaju mogućnost da postanu aktivni saradnici časopisa, ako smatraju da svojim sugestijama i učešćem mogu uticati na poboljšanje njegovog kvaliteta, kroz autorske tekstove i fotografijije u skladu sa filozofijom ove publikacije. Uvek spremni za saradnju.

 

Redakcija časopisa

http://www.aktivnostiuprirodi.com/casopis/