АКАДЕМЦИ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ БЕОГРАДА ГОСТИ ПРИБОЈА У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ИЗЛЕТА СА ТЕМАТИКОМ РАФТИНГА

Univerzitetski rafting

АКАДЕМЦИ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ БЕОГРАДА ГОСТИ ПРИБОЈА У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ИЗЛЕТА СА ТЕМАТИКОМ РАФТИНГА

___

 

Прибој, петак 11.09. текуће године био је град домаћин студентима треће године Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, који су боравили на локалитету са циљем извођења једног сегмента теренске наставе. Теренска настава реализована је у форми целодневног излета усмереног на организовање рафтинг туре. Излетништво улази у план и програм наставног процеса предмета Активности у природи. 

Циљеви спроведене акције, према устаљеној методологији предмета били су вишеструки и односили су се на: 

  • упознавање учесника са уобичајеним проблемима комплексне организације наставе у природи; 
  • да кроз темељну припрему реше све пратеће задатке који им омогућавају да осмишљени план спроведу у дело;
  • да упознају амбијенталне и теренске услове и природне лепоте посећеног места, кроз апликацију одабраног програмског садржаја - рафтинга;
  • да се упознају са рафтингом као једним од садржаја из домена активности у природи, али и веслачких дисциплина; 
  • да у пракси упознају и усвоје основне процедуре спасавања на дивљим водама и  теренског кретања у специфичном амбијенту и
  • испред свега да упознају домаћине и институције и да са њима  остваре контакте и користе их у перспективи за сарадњу у реализацији акција од општег интереса за струку.

 

Учесници излета искористили су прилику да путују на удаљену дестинацију. Упознали су општину Прибој, њене природне лепоте, а посебно реку Лим са свим њеним биолошким, еколошким и хидролошким карактеристикама на обрађеном сектору у дужини од 9 километара, почевши од ХЕ Рековићи па све до ушћа Увца као природне границе двеју држава. Ово упознавање изведено је кроз теренску наставу која је реализована кроз низ теоријских предавања и практичних вежби.

 

Треба неизоставно напоменути да су у организацију целодневног излета наменски биле укључене три институције са својим представницима: 

  • Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду као организатор са руководиоцем предмета, доцентом др Владимиром Милетићем, 
  • Општина Прибој са представником Миралемом Гогалићем чланом општинског већа за туризам и инвестиције и 
  • Рафтинг асоцијација Србије, испред које је био Дејан Пузовић, председник, уједно и домаћин спроведене акције. 

 

За потребе наставе као асистент у реализацији излета био је укључен мастер Срећко Палежевић, професор спорта и физичког васпитања, по својим компетенцијама уско усмерен на веслачке активности, а по матичној струци наутички техничар унутрашњих пловних путева.

 

Студенти су учешћем у излету поред свих наведених циљева између осталог испунили и своју предиспитну обавезу. Најважније од свега је да су, према њиховим речима, провели један од незаборавних дана испуњених мноштвом садржаја којима ће још дуго ”хранити душу” и пожелети да се поново врате на исто место и све то понове. Надамо се, тада у својству организатора и предагога који ће са собом водити своје ученике.

 

Објава излета израђена за потребе учесника може се преузети на следећем линку: http://www.aktivnostiuprirodi.com/wp-content/uploads/2020/09/Излет-Септембар-20-1.pdf 

У Прибоју дана 11.09. MMXX године

Рафтинг асоцијација Србије

Комисија за рекреативни рафтинг

др Владимир Милетић, доцент