РЕАЛИЗОВАН ЗАЈЕДНИЧКИ ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ НА АКВАТОРИЈИ ПЕРУЋАЧКОГ ЈЕЗЕРА

Bezbednost na vodi / Događaji / Ekologija / Reke / Turizam / Univerzitetski rafting

Логоровање Факултета спорта и физичког васпитања из Београда протекле
школске године било је у знаку еколошке обраде акваторије Перућачког језера у коју
је било укључено комплетно људство на терену. Да ова рутина не би остала само део
наставног процеса помогле су и друге организације и тиме подигле ову активност на
један виши ниво.
Наведени пројекат уклањања отпада са језера, укључио је и учешће
Националног Парка ”Тара” и Туристичке агенција „Taratours“ из Бајине Баште.
Логистика у одвожењу прикупљеног отпада била је у организацији НП ”Тара”,
спонзорство у кесама и алату за извлачење отпада са воде обезбедила је Туристичка
организација ”Тара турс” из Бајине Баште. Факултет је обезбедио људство и пловила.
Акција је била део редовне тренске наставе предмета ”Екологија”. Акција је трајала
три недеље (обе смене), а за тај временски период обрађена је акваторија на којој
Факултет изводи наставу. Акценат је стављен на приобаље између кањона реке
Дервенте и Невељског потока, као и сектор ”Грлац”, односно заливи од деветог до
једанаестог километра на десној обали Кањона реке Дрине.
За приступ и рад на акваторији коришћена су пловила, а највише RIB чамци
(десантно-извиђачки), а веслање као доминантна активност за реализацију пројекта.
Студенти су пре извођења акције били обучени техници веслања чиме је ефикасност
акције била на високом нивоу.
Језеро је за време логора Београдског ДИФ-а растерећено за око три хиљаде
килограма различитог отпада, а највише пластичног. Ситнији отпад је сакупљан и
пакован на самом терену у преко 250 кеса. Поред пластике биле су заступљене и
остале категорије отпада.
Поред људства које је дало свој максимум и показало колико је развијена
колективна свест усмерена на очување животне средине, још једном ће се поменути
сви активни учесници еколошког пројекта:

 Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 Национални Парк ”Тара”;
 Туристичка агенција „Taratours“, Бајина Башта;
 Рафтинг асоцијација Србије, Прибој;
 International Rafting Federation – Sustainability Committee и
 СУ „Pro OUTDOOR Team“, Београд.
Овом приликом желимо да искажемо велику захвалност свим Студентима
треће године Основних академских студија, који су узели учешће у овој еколошкој
акцији. Генерација логоровања 2022. је показала на који начин се испуњавају радне
обавезе, воли и поштује наша институција, наша струка, наша природа и изнад свега
наша земља.
Акција еколошке обраде акваторије Перућачког језера улази у састав пројекта
”Програми заштите животне средине – ЕКОД”.
___
др Владимир Милетић, доцент
Активности у природи – Факултет спорта и физичког васпитања – Универзитет у Београду
Комисија за екологију – Рафтинг асоцијација Србије