Potpisan sporazum o saradnji između Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i RAS

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazum o saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Predmet sporazuma je saradnja na unapređivanju i afirmaciji raftinga, a realizacija sardnje će se odvijati u obrazovnoj delatnosti i istraživačkim projektima.

Internet stranica Šumarskog fakulteta

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno-istraživačka institucija sa tradicijom dugom 100 godina.

Misija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jeste obrazovanje i osposobljavanje studenata znanjem i veštinama iz šire oblasti šumarstva (šumarstvo; tehnologije, menadžment i dizajn nameštaja i proizvoda od drveta; pejzažna arhitektura i hortikultura; ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa).

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu zasniva na liderskoj poziciji koju ima među visokoškolskim ustanovama u široj oblasti šumarstva, u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Kako bi ostvario svoju viziju, Fakultet je trajno opredeljen za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, što omogućuje uključivanje u jedinstveni sistem evropskog visokog obrazovanja.