Potpisan Sporazum o saradnji između Sportskog udruženja Univerziteta u Beogradu i Rafting asocijacije Srbije

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazum o saradnji sa Sportskim udruženjem Univerziteta u Beogradu. 

Predmet sporazuma je saradnja na unapređivanju i afirmaciji Univerzitetskog raftinga.