Univerzitetski rafting

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazume o saradnji sa :

Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu,

Sportskim udruženjem Univerziteta u Beogradu,

Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu,