Licencirani treneri RAS

Komisija za licenciranje RAS :

Van. prof. dr Darko Mitrović, doc. dr Željko Rajković, mr Miloš Petrović

 

Zahtev za izdavanje dozvole za rad se podnosi kako je to opisano u članu 14., stav 2., Pravilnika o dozvoli za rad, a na aplikacionom formularu koji je dat u prilogu.

Zahtev je moguće podneti mejlom na adresu darko.mitrovic14@gmail.com ili poštom na adresu: Darko Mitrović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Blagoja Parovića 156, 11030 Beograd.