Ibar Euro Kup R6 2020

Ibar river, Ušće, Serbia Međunarodna takmičenja