Rafting klub Lim Lučice

Rafting klub "Lim Lučice"

Adresa : Lučice bb, Prijepolje

Telefon : 0643156922

Kontakt osoba : Tijana Filipović

e-mail : 

web sajt : splavarenjelimom.org.rs