Državno prvenstvo Srbije, Euro Cup, Memorijalni rafting kup "Aleksa Kojadinović"