Dokumentacija za učlanjenje u RAS

Za učlanjenje u Rafting Asocijaciju Srbije, potrebno je popuniti i podneti zahtev (dokument 00_zahtev)

Uz zahtev se prilažu i sledeća dokumenta :

1. Kopija Statuta kluba/udruženja

2. Kopija rešenja o upisu u registar

3. Obrazac sa popunjenim podacima (obrazac 3),dokument 03_obrazac

4. Izjava o nadležnosti arbitražnog suda RAS (04_izjava_sud)

5. Izjava o prihvatanju Statuta i opštih akata RAS (05_izjava_statut)

6. Spisak članova i spisak takmičara (06_07_knjiga_clanova)

7. Odluka o učlanjenju u RAS (odluka)

8. Licenca najmanje jednog sportskog stručnjaka - trenera koji ispunjava uslove za bavljenje stručnim radom koji je predviđen zakonom i koji poseduje dozvolu za rad - licencu predviđenu pravilima RAS

9. Potrebno je da sportska organizacija ima obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i sportsku opremu,kao i osiguranu bezbednost sportista i drugih učesnika pri obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti.