IRF Euro Cup 2006-2018 - R6 kategorija

Međunarodna takmičenja

Pod okriljem Internacionalne Rafting Federacije se od 2003 godine održavaju otvorena rafting-takmičenja pod nazivom Euro-Cup u R6 kategoriji.

Klubovi iz Srbije na ovim takmičenjima učestvuju od 2006.

KES Vir iz Pančeva je 2010 osvojio prvo mesto u konačnom plasmanu Euro-Cup takmičenja za tu godinu.