Svetsko prvenstvo u raftingu R4 - Kina 2022

reka Vu Pai, Zijuan, Guejlin, Guangsi provincija, Kina

Detaljnije informacije na sajtu Internacionalne Raftig Federacije (IRF) :

https://www.internationalrafting.com/events/irfwrc2021/