Svetsko prvenstvo u raftingu - Kina 2020

reka Vu Pai, Zijuan, Guejlin, Guangsi provincija, Kina

Detaljnije informacije na sajtu Internacionalne Raftig Federacije (IRF) :

https://www.internationalrafting.com/2019/08/ziyuan2020launch/